preskoči na sadržaj

Osnovna škola Rudeš

Login

Kalendar
« Rujan 2021 »
Po Ut Sr Če Pe Su Ne
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
Prikazani događaji

Brojač posjeta
Ispis statistike od 13. 9. 2013.

Ukupno: 355971
Ovaj mjesec: 4693
Ovaj tjedan: 929
Danas: 29
Anketa
Ograničavaju li ti roditelji pristup internetu?

Korisni linkovi

 

 Stručne suradnice

RASPORED ZVONA

             

       UJUTRO        

1. 8:00 – 8:40
2. 8:50 – 9:30
3. 9:40 – 10:20
4. 10:25 – 11:05
5. 11:10 – 11:50
6. 11:55 – 12:35

 MEĐUSMJENA    

1. 11:25 - 12:05
2. 12:15 - 12:55
3. 13:00 - 13:40
4. 13:45 - 14:25

POSLIJEPODNE  

1. 14:30 – 15:10
2. 15:20 – 16:00
3. 16:10 – 16:50
4. 16:55 – 17:35
5. 17:40 – 18:20
6. 18:25 – 19:05

ŠKOLSKI JELOVNIK

Obavijesti za roditelje


 

Školski preventivni programi

Stručna suradnica socijalna pedagoginja posebno je angažirana na implementaciji preventivnih programa u školskom okruženju kroz suradnju s Edukacijsko-rehabilitacijskim fakultetom:

TRENING SOCIJALNIH VJEŠTINA „LARA“

Što su socijalne vještine?  

 «…niz socijalnih ponašanja koja su naučena i pod kontrolom pojedinca te su situacijski i interakcijski prikladna i usmjerena cilju.» Hargie, Sanders i Dickson (prema Hargie, 1986.).

Socijalne vještine  su naučena ponašanja koja omogućuju ljudima da znaju što reći, kako napraviti dobre izbore i kako se ponašati u različitim situacijama (Ferić, Kranželić Tavra, 2005).

Trening socijalnih vještina provodi se od školske godine 2006./07. u suradnji s Edukacijsko – rehabilitacijskim fakultetom. Trening uključuje prezentaciju za roditelje i učitelje te 10 radionica za učenike.

Kroz rad u radionici učenici uvježbavaju i razvijaju sljedeće socijalne vještine: samopredstavljanje i upoznavanje, slušanje, zahvaljivanje i ispričavanje, ljubaznost, traženje dopuštenja, kontrola ljutnje, rješavanje problema, prepoznavanje i iskazivanje emocija, empatija i suradnja.

Trening se odvija na tri razine:

 • usvajanje i učenje socijalnih vještina
 • poticanje primjene ili vježbanje vještine
 • omogućavanje generalizacija ili prijenosa vještine u druge socijalne kontekste (situacije).

Roditelji i učitelji imaju važnu ulogu u prenošenju i podržavanju naučenih vještina u stvarnim situacijama jer  samo suradnjom možemo stvarati uvjete za zdrav i pozitivan razvoj djece.

PROGRAM PREVENCIJE OVISNOSTI „IMAM STAV“  

Program Imam stav provodi se u više Europskih zemalja s ciljem prevencije konzumiranja duhana, alkohola i drugih sredstava ovisnosti kod djece i mladih. Nositelj programa u Hrvatskoj je Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu u suradnji s Agencijom za odgoj i obrazovanje te uz potporu Vladinog ureda za droge. Od školske godine 2009./2010. program se počeo provoditi i u našoj školi. Program je proveden kroz 12 radionica s učenicima 7-ih razreda, koje su vodile razrednice koje su dodatno educirane (Marijana Bastić, Mirjana Jukić i Miroslava Mamić). Roditelji sedmaša sudjelovali su u tri radionice koje je vodila socijalna pedagoginja Katica Šarić.  

 

Program je baziran na učenju životnih vještina i konceptu socijalnih utjecaja te time promiče pozitivno i zdravo ponašanje općenito te, specifično, utječe na prevenciju korištenja duhana, alkohola i drugih sredstava ovisnosti.

Ciljevi programa su: smanjivanje broja učenika koji ulaze u prvi eksperiment sa sredstvima ovisnosti, promicanje pozitivnih vrijednosti, poticanje vršnjačke pomoći, smanjivanje faktora rizika u nastanku ovisničkog ponašanja kod djece, smanjivanje faktora rizika u nastanku drugih poremećaja u ponašanju, poučavanje učenika životnim vještinama, promicanje zdravih stilova života, briga o psihofizičkom zdravlju djece, izgrađivanje pozitivnog identiteta učenika.

  

PROGRAM „LJUBAV U POKRETU“

U našoj školi 2015. godine provodili smo program „Ljubav u pokretu“ u suradnji s Centrom za edukaciju i savjetovanje "Sunce" i Centrom za osobni i profesionalni razvoj „Sreća“. 

Cilj Preventivnog programa „Ljubav u pokretu“ je poticati maksimalan razvoj dječjih potencijala i zdrav razvoj djece kroz njima bliske i zabavne načine izražavanja, omogućiti razvoj samopoštovanja, samopouzdanja i stvaranje snažnog osobnog integriteta, stvoriti predispozicije za usvajanje kvalitetnih oblika vršnjačkog druženja i zabave i odupiranje negativnim vršnjačkim pritiscima te sprječavati razvoj nasilja i ovisnosti.

Kroz program „Ljubav u pokretu“ djeca uče izražavanje negativnih emocija kroz prihvatljiva ponašanja, nenasilno rješavanje sukoba, toleranciju i suradnju, asertivno ponašanje...

Metode i tehnike koje se primjenjuju u radionicama

 • art terapija (likovne tehnike i metode rada)
 • psihodrama (dramske tehnike i metode rada)
 • terapija pokretom i plesom (plesne tehnike i metode rada)

Program „Ljubav u pokretu“ provodio se kroz  12 obaveznih radionica i 4 dodatne radionice, s izabranim učenicima petih razreda. 

  

PREVENCIJA OVISNOSTI       „ZDRAVLJE JE MOJ IZBOR“

 

 

 

 

 

U sklopu prevencije ovisnosti, osim izložbe plakata u prostorima škole na temu „Zdravlje je moj izbor“ u školskoj godini  2016./2017. učenici osmih razreda dobili su zadatak da se nakon provedene radionice kao razred dogovore u kojoj tehnici  žele prezentirati svoj rad vezano uz ovisnosti. Cilj radionice je poučiti učenike kako uvijek imaju mogućnost odabrati bolje izbore, sami donositi odluke, i za to biti zaslužni, odgovorni,  te ih potaknuti  na razmišljanje o osobnoj odgovornosti.

Dva osma razreda odlučila su se za scenski prikaz, a druga dva osma razreda napravila su kratke namjenske filmove. Osmaši su svoje radove prezentirali jedni drugima, a nakon toga su ih prezentirali  učenicima sedmih razreda. Prije prezentacije radova učenici  su pripremili kratko izlaganje kako bi gledatelji lakše pratili njihove prezentacije.

  

 

Neki od plakata na temu „Zdravlje je moj izbor“

  

  

PRIHVAĆANJE RAZLIČITOSTI

U školskoj godini 20013./2014. nakon provedenih radionica s učenicima 7.a na temu kvalitetnih odnosa i prihvaćanja različitosti nastala je brošura koja je namijenjena svim učenicima škole kako bi osvijestili  važnost međusobnog prihvaćanja koji vodi do stvaranje dobrih odnosa. Strip koji se nalazi u brošuri  rad je učenika  Nikole Renke, 7.a, a svi učenici tog razreda osjenčali su brošure kako bi svaki učenik naše škole dobio svoj unikatni primjerak.

Ekipa zadužena za prezentaciju i podjelu brošure po razredima

 

 

PARTICIPACIJA

U šk.god. 2016./2017. predstavnici učenika osmih razreda i učenici ukjljučeni u grupu produženog stručnog postupka sudjelovali su u istraživanju u sklopu projekta Edukacijsko rehabilitacijskog fakluteta „Što nam djeca govore o vlastitoj participaciji u školi?“

U istraživanju se polazi od pretpostavke da je sudjelovanje učenika u stvarima koje se na njih odnose u školi osnovna pretpostavka građanskog odgoja i suvremenog pristupa djeci o čemu svjedoče brojni EU i hrvatski dokumenti. Glavni cilj istraživanja je učenicima dati mogućnost razgovora o njihovim dosadašnjim iskustvima, kao i mogućnost za iznošenje vlastitog mišljenja i ideja o potrebi i učinkovitosti takvog pristupa.  Istraživanje bi trebalo doprinijeti razvoju spoznaja o mogućnostima i načinima sudjelovanja učenika u školi upravo iz učeničke perspektive i time dati doprinos smjernicama za veće aktivno uključivanje učenika u školi.

Nakon provedenih radionica nastavili smo raditi na akciji koju su učenici sami izabrali i oko koje su se svi složili da je važna i da je provediva, i da tako mogu povećati/ ostvariti svoju participaciju u životu škole. To su promijene vezane za prehranu u školskoj kuhinji.

Proveli smo anketu od 5. do 8. razreda vezano uz prehranu učenika kako bismo saznali što učenici vole, što ne vole i što bi voljeli promijeniti u školskoj prehrani. Na temelju tih prijedloga, a u okvirima nacionalne smjernice za prehranu učenika u osnovnim školama, dogovorili smo s ravnateljicom izmjene, a to je: manje masan pohani kruh, što dulje topli ručak, čaj s manje šećera, češće špagete, lazanje, krafne i palačinke, barem jednom mjesečno pizza, ponekad sladoled, u proljeće i ljeto. 

 

ORGANIZIRANO SLOBODNO VRIJEME - KREATIVNE RADIONICE

Da bi postigli odgojno-obrazovne ciljeve, nije dostatno učiniti promjene samo na razini sadržaja školskih programa. Potrebno je također mijenjati način poučavanja, te načine življenja unutar školskog prostora.

Od 2000. godine sastavni  dio školskog preventivnog programa su  kreativne radionice kao izvannastavne aktivnosti.

Provode se u svrhu organiziranog praćenja slobodnog vremena učenika u školi i prevencije neprihvatljivog ponašanja, te socijalno-pedagoškog rada s ciljanim skupinama učenika koji se nalaze u riziku te svim ostalim zainteresiranim učenicima u lokalnoj zajednici.

Kroz plesne, bubnjarske, žonglerske i multimedijalne radionice radi se na jačanju osobnosti korisnika, na razvijanju pozitivne slike o sebi i drugima, na izgrađivanju samosvijesti i samopouzdanja, na jačanju samokontrole, usmjeravanju i pražnjenju negativnih emocija, podizanju školskog uspjeha ...

Učenicima se omogućuju sadržaji i prostor gdje mogu adekvatno izraziti svoju kreativnost i kvalitetno iskoristiti slobodno vrijeme.  Na taj se način smanjuje mogućnost da  to isto vrijeme iskoriste na društveno manje prihvatljive načine. 

Dječje radijsko, filmsko i video stvaralaštvo korisno je u  poticanju kreativnosti i stvaralačke nastave.  Snimljeni materijal koristi se u funkciji edukativnog materijala u nastavi.

Koristeći se vlastitim medijima, djeci i mladima pruža se mogućnost da artikuliraju svoje stavove, da svojim vršnjacima prezentiraju teme koje govore o javno zdravstvenim problemima i teme koje su aktualne iz njihovog života i života škole. Poučava ih se da promoviraju društvene vrijednosti, tolerantno ponašanje, poštivanje ljudskih prava i sloboda te da promiču zdrave stilove života i društveno prihvatljiva ponašanja.

Pozitivno ozračje međusobno prožeto povjerenjem, u kojem svaki pojedinac osjeća sigurnost i slobodu izraziti misli i osjećaje stimulativno je za usvajanje novih znanja, uspješnu socijalizaciju i preuzimanje inicijative za aktivno učenje.

 

 

 

 

CILJEVI PROGRAMA:

Dugoročni ciljevi:

 • promicanje zdravih stilova života kroz kreativno i zanimljivo organizirano provođenje slobodnog vremena djece i mladeži
 • smanjivanje faktora rizika u nastanku poremećaja u ponašanju djece i mladeži na razini lokalne zajednice, a i šire
 • izgrađivanju pozitivnog identiteta korisnika (znati se nositi s životnim rizicima),
 • donošenje djelotvornih odluka
 • poticanje na usvajanje prihvatljivih društvenih vrijednosti normi
 • poboljšanje vlastite kvalitete života.

Kratkoročni ciljevi Programa:

 • zadovoljavanje osnovnih psiholoških potreba korisnika (pripadanje, sigurnost, sloboda, zabava),
 • poticanje kvalitetnih odnosa i dvosmjerne komunikacije u svim odnosima u koje mlada osoba ulazi, osobito u odnosima: učenik – učenik, učenik – roditelj, učenik – učitelj,
 • poboljšanje školskog uspijeha,
 • zaštita djece u visokom riziku,
 • prepoznavanje i izražavanje emocija,
 • podučavanje o izborima prihvatljivih oblika ponašanja.

EDUKACIJSKE RADIONICE I PREDAVANJA

„DIJETE I PAS, LJUBAV I SIGURNOST“

Sklonište za nezbrinute životinje Grada Zagreba u 11.mjesecu 2015. godine provodilo je edukativne radionice za učenike trećih i četvrtih razreda o ulozi životinja u čovjekovu okruženju, a posebice odnosa čovjeka prema psu. U programu je sudjelovao i edukacijski pas Sisi, koji djeci pruža priliku da lakše nauče sve o psima i njihovim potrebama.

 

„ZNAM ŠTO JE I NE DIRAM!“

U 11. mjesecu 2015. godine Policijska uprava zagrebačka održala  je predavanje „Znam što je i ne diram!“ za učenike petih razreda.

Kako bi prevenirali ozljede uslijed korištenja pirotehničkih sredstava učenici su upoznati s posebnostima različitih eksplozivnih sredstava (mine, priotehnika…)kao i s opasnostima od nepravilne uporabe pirotehničkih sredstava. 

 

PREVENCIJA TRGOVANJA LJUDIMA (ANTITRAFFICKING)

Od školske godine 2016./2017. provodimo program Prevencije trgovanja ljudima u suradnji s Crvenim križom Zagreb. Radionice su namijenjene učenicima drugih i sedmih razreda kako bi se učenike upozorilo na opasnost trgovanja ljudima, upoznalo s načinima sprečavanja i ustanovama i organizacijama kojima se mogu obratiti u slučaju sumnje na moguće trgovanje ljudima. 

 

SIGURNO SURFANJE I NE GOVORU MRŽNJE NA INTERNETU

Radionice su organizirane u suradnji s Agencijom za zaštitu osobnih podataka za učenike četvrtih razreda kako bi se upoznali s opasnostima koje vrebaju na internetu i načinima zaštite, te  suzbijanju internetskog nasilja koje je osobito postalo "popularno" među školskim vršnjacima.

http://www.azop.hr/images/uploads/ovdje_1.pdf

„PREVENCIJA I ALTERNATIVA“

Preventivni program „Prevencija i alternativa“ u sklopu programa promicanja zdravlja u gradu Zagrebu „Znam, mogu, hoću“ održali su službenici VII. policijske postaje Trešnjevka. Predavanje na temu prevencije nasilničkog ponašanja, vandalizma i ovisnosti s aspekta policijskog postupanja bilo je za učenike 6. razreda.

 

 

  

preskoči na navigaciju